Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

2023 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos higienos normos HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 131:2023) nauja redakcija. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms atnaujinti atsižvelgus į praktinius reikalavimų įgyvendinimo aspektus. Buvo patikslinti reikalavimai vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms, tvorai, smėlio dėžėse esančio smėlio priežiūrai ir kt. Taip pat atnaujintas Nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti žaidimų aikštelėse, sąrašas bei patikslintos HN 131:2023 sąvokų apibrėžtys. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f/asr

Kai kurie VSS klausia ar vaikų žaidimų aikštelių norma privaloma darželiams, atsakymas taip, nes tai parašyta HN 75 71 punkte  „Vaikų žaidimų aikštelių, žaidimų įrangos įrengimas ir priežiūra turi atitikti teisės akto [13.18] reikalavimus“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr

Primename, kad  NVSC vykdo ugdymo įstaigų saugos kontrolę, pagal parengtus saugos klausimynus. Atitinkamai atnaujinti ir jie https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/periodines-visuomenes-sveikatos-saugos-kontroles-klausimynai