Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vadovai dalyvavo aplinkosauginio švietimo projekte  „Žalia mokykla-žalia savivaldybė“

Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vadovai dalyvavo aplinkosauginio švietimo projekte „Žalia mokykla-žalia savivaldybė“

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

Daugybė pasaulio pirmaujančių miestų renkasi ilgalaikes žaliąsias strategijas ir jas nuosekliai vysto. Lietuvos savivaldybės žaliosios ekonomikos kryptimi žengia skirtingai: vienos spartesniu ir drąsesniu žingsniu, o kitos – nukeldamos tai ateičiai.

Mažeikių švietimo centras, atsižvelgdamas į rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano numatytus prioritetus, kurių vienas – žalia darnios infrastruktūros savivaldybė, teikė  Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraišką ir gavo dalinį finansavimą vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą „Žalia mokykla–žalia savivaldybė“. 

Šis projektas orientuotas į visas Mažeikių rajono ugdymo įstaigas, kurio tikslas – tobulinti švietimo įstaigų vadovų kompetencijas aplinkosauginio švietimo srityje, plėtojant Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigose žalios mokyklos idėją ir tinklaveiką.

Projektą iniciavo ir jam vadovavo Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Petrulevičienė ir metodininkė Monika Zavgorodnė.

Projektas prasidėjo š. m. rugsėjo 14 d. Mažeikių švietimo centre, kur vyko Tarptautinių Gamtosauginių mokyklų programų veiklų, gerųjų patirčių pristatymai. Bendradarbiaudami švietimo įstaigų vadovai, grįžę į ugdymo įstaigas kartu su pedagogais analizavo gamtosauginio ugdymo temas, akcentuodami praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių kūrybiškumą. Šio renginio siekis – įtraukti dar nedalyvaujančias švietimo įstaigas prisijungti prie Gamtosauginių mokyklų programos.

Vienas iš projekto uždavinių buvo sudaryti galimybę dalyviams susipažinti su Neringos ir Klaipėdos savivaldybių geraisiais pavyzdžiais, aplinkosauginio švietimo tendencijomis, praktika ir naujovėmis. Rugsėjo 21-22 d. švietimo įstaigų vadovai tobulino gamtosauginio švietimo žinias Neringos ir Klaipėdos edukacinėje išvykoje „Žalioji kelionė: Neringos ir Klaipėdos savivaldybių gerosios patirtys aplinkosaugos švietimo srityje“. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai lankėsi Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Jie susipažindino su šios įstaigos puikia materialine-technine baze bei gražiai sutvarkyta aplinka. Bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai susipažino su Neringos gimnazijoje vykdomais aplinkosauginio švietimo projektais bei kitomis veiklomis. Ypatingai didelis dėmesys projekto dalyviams buvo skirtas Neringos savivaldybėje, kurioje meras su savo komanda priėmė atvykusius svečius bei susipažino su šios savivaldybės aplinkosaugine veikla.

Kita edukacinės išvykos diena buvo skirta Klaipėdos miesto savivaldybei. Dalyviai lankėsi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, kuris taip pat rūpinasi pedagogų kvalifikacijos tobulinimu aplinkosauginio švietimo srityje. Susitikimo metu buvo pristatyti vykdomi tarptautiniai projektai: „Socialinių simuliacijų sprendimai klimato kaitos poveikio supratimui didinti“ (Ecostream), „Taršai neutralios mokyklos“ ir „Interaktyvūs vaizdo įrašai ekologiškesnei ateičiai“.

Baigiamajame renginyje, spalio 26 d., „Žalios mokyklos idėjos įveiklinimas švietimo įstaigose“ Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė prof. dr.  Aušra Kazlauskienė nuotolinio seminaro metu suteikė dalyviams žinių apie gamtos mokslų ugdymo turinio planavimą ir ugdymo organizavimą, supažindino su  specifiniais gamtamoksliniais metodais bei priemonėmis, kurias mokytojai galės taikyti ugdymo procese. Projekto dalyviai naudodami grįžtamojo ryšio metodinę priemonę SIP (SUŽINOK – IŠBANDYK- PASIDALINK) renginyje aptarė, kaip pavyko pritaikyti edukacinės išvykos metu gautas žinias, įžvelgdami savo stiprybes ir tobulintinas sritis, aptarė savo veiklos plano variantus bei nusimatė tolimesnes projekto veiklas, siekiant plėtoti Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose žalios mokyklos idėją ir tinklaveiką.

Tikimės, kad projektui pasibaigus, dalyviai– Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vadovai sudarys galimybę bendruomenėse ir toliau kurti saugią, palankią ir tvarią mokymosi aplinką ir bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis plėtos žalios mokyklos idėją bei tinklaveiką

Mažeikių švietimo centro metodininkė 

Monika Zavgorodnė