Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija           

Asociacijos Įstatai (pdf)


Nario
PRAŠYMAS

Yra nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti asociacija, vienijanti ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovus.

Vadovaudamasi  LR Švietimo įstatymo Nauja įstatymo redakcija nuo 2003 m. birželio 28 d.:Nr. IX-1630, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 63-2853 (2003-06-28)2 straipsnio  30 punktu:

Kviečiame:

    • Visus Lietuvoje esančius ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus tapti asociacijos nariais!

Jungtis į mūsų veiklas ir siekti kiekvieno ugdytinio gerovės kartu.

Metinis nario mokestis 20 € (gausite metinį nario pažymėjimą).

SWEDBANK bankas
Banko sąskaitą: LT857300010163874497
Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti: nario mokestis

Siųskite dokumentus el. formate (išskyrus foto) el. paštu: info@liuva.lt Po nario mokesčio sumokėjimo į Asociacijos sąskaitą per 7 darbo dienas patvirtinsime Jūsų narystę Asociacijoje. Nario pažymėjimas bus išsiųstas per 20 darbo dienų.  Nario PRAŠYMAS