paramos-priemimo-ir-skirstymo-tvarkos-aprasas

ekstremaliuju-situaciju-valdymo-planas

 

Metiniai administracijos vertinimo dokumentai:

mokymo-nuotoliniu-ugdymo-proceso-organizavimo-budu-kriteriju-aprasas

nuotoliniu-budu-dirbancio-darbuotojo-darbo-laiko-apskaitos-tvarka

svietimo-istaigos-isskyrus-aukstaja-mokykla-vadovo-metu-veiklos-ataskaita-2021-01-12

svietimo-istaigu-isskyrus-aukstasias-mokyklas-vadovu-pavaduotoju-ugdymui-ugdyma-organizuojanciu-skyriu-vedeju-veiklos-vertinimo-isvada-2021-01-12

 

Darbo tvarkos taisyklių pavyzdinis aprašas

 

Vidaus kontrolės politikos pavyzdinis aprašas

 

Švietimas COVID19 sąlygomis:

16_2246

AR_2021-02-11

OV užimtumas 2020_12_25

OV_sprendimas

V_3080_keit_20210118

V-3006+pakeitimas_01-28_2

 

 

Darbo apmokejimo tvarka

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL 2020 m. lapkričio 11 d. Nr. 1245 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

Maisto tvarkymas ir patalpų valymas įstaigose paskelbus karantiną (papildyta)

 

mokymo-nuotoliniu-ugdymo-proceso-organizavimo-budu-kriteriju-aprasas

 

 

Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymai:

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (V-1143)