Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija

Yra nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti asociacija, vienijanti ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovus.

 

Asociacija , telkianti ikimokyklinių įstaigų, daugiafunkcių centrų vadovus ir jų pavaduotojus, efektyviai ir bendrai veikliai švietimo pertvarkai bei jos plėtrai, moksliniams tyrimams, keliant savo narių profesinį meistriškumą, skleidžiant sukauptą pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį, siekiant aukštos darbo kultūros, ginti savo narių teises ir interesus, padėti apsaugoti narius nuo kitų institucijų nekompetentingo kišimosi į įstaigos vidaus reikalus, padėti LR Švietimo, mokslo, sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos ministerijoms, Prezidento patarėjų komandai formuoti politinius sprendimus, efektyviai ir kompententingai deleguoti vadovus į įstaigų vadovų konkursus, laikantis nešališkumo principo, dalyvauti tarptautinėje projektinėje veikloje, susijusioje su priešmokykliniu ir ikimokykliniu ugdymu arba švietimo pagalbos teikimu.

Asociacijos įstatai Adobe PDF formatu