PEDAGOGŲ KARJEROS MODELIO APRAŠAS

PEDAGOGŲ KARJEROS MODELIO APRAŠAS

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

Pedagogų karjeros modelio aprašas (toliau – Modelis) nusako mokytojų ir specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų (toliau – pagalbos mokiniui specialistai) (toliau – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai kartu – pedagogai) karjeros sistemos elementus, jų sąsajas, perėjimą iš vieno karjeros etapo į kitą, pedagogų
kompetencijas ir funkcijas bei kompetencijų atitikties ir veiklos vertinimo kriterijus.

Skaityti plačiau:

Pedagogų karjeros modelis-projektas derinimui 2022-05-20