„VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

„VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

Parengta HN 131:2015 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI nauja redakcija. Įsigalioja 2023-11-01

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2dabd7b0b98c11ed8df094f359a60216