Dėl teikiamų labdaros ir paramos įstatymo pataisų

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

Šiuo raštu norime atkreipti įstatymą leidėją dėmesį, kad žemiau pasirašiusią švietimo asociacijų vadovai nesutinka su Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komiteto nario, liberalo Andriaus Bagdono teikiamomis Labdaros ir paramos įstatymo. Parsisiųsti…

Skaityti daugiau Dėl teikiamų labdaros ir paramos įstatymo pataisų

Dėl darbo apmokėjimo

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

Lyginamasis variantas (2021-10-14): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ed32ad502cef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=c2c6771b-cf88-4601-8269-e39f7864e4cb

Skaityti daugiau Dėl darbo apmokėjimo

„JUDANTIS STEAM‘UKAS“ VIDEO ĮRAŠŲ PARODA

ŠIAULIŲ LOPŠELIS -DARŽELIS „BANGELĖ“   RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRADINIŲ KLASIŲ BENDRUOMENIŲ  STEAM VEIKLŲ „JUDANTIS STEAM‘UKAS“ VIDEO ĮRAŠŲ PARODA   I SKYRIUS  BENDROSIOS NUOSTATOS Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio…

Skaityti daugiau „JUDANTIS STEAM‘UKAS“ VIDEO ĮRAŠŲ PARODA

Konferencija „Kokie veiksniai turi įtakos ikimokyklinio ugdymo kokybei?“

Rugsėjo 21 d.  10 val. vyks nuotolinė konferencija „Kokie veiksniai turi įtakos ikimokyklinio ugdymo kokybei?“ Konferencija skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir visiems, kurie domisi ikimokyklinio ugdymo…

Skaityti daugiau Konferencija „Kokie veiksniai turi įtakos ikimokyklinio ugdymo kokybei?“

Kaičiasi kai kurie OV sprendimai, jų punktai

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO V-1261 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ... (lrs.lt) DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUOTOLINIO UGDYMO,…

Skaityti daugiau Kaičiasi kai kurie OV sprendimai, jų punktai