LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

  • Post author:
  • Post category:Naujienos

Nuoroda:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=-19qec2u5i8